2.7.2024

Tisdagen den 25. juni hölls ett extra insatt föreningsmöte. Mötet valde Katri Bergendahl-Hannuksela till ny ordförande för VIFK. Till nya medlemmar valdes Jarmo Hannuksela och Jan-Peter Bonn. Jonas Pitkäkangas, Karl David Långbacka , Satu Autio och Camilla Pundars -Mitts fortsätter i styrelsen. Till suppleanter valdes Leif Sund och Hans Karlsson.

Vasa IFK styrelsen

Tillbaka till Nyheter