VIFK Magazinet - INFO

Här hittas nästan alla gamla tidningar

Medverka gärna själv i "VIFK Magazine"

Berätta om ditt lag eller något annat som du tycker att ni vill dela med dig av.

 

Har du en kul bild med anknytning till ert juniorlag?
Eller kanske du kan skaffa en?
För att inte tala om att ni har någon i laget som kan skriva och berätta?

 

I så fall är det bara att ta kontakt, så får ni utrymme i VIFK:s tidning. För att precisera så fyller man en si da i tidningen redan genom att skriva en A4 med normal text och plussa på med en bild. Välj själv om du skriver på finska eller svenska. Ingen skillnad!
I sin nuvarande form kommer VIFK:s tidning ut fem gånger i året. Tidigare ingick den som svenskspråkig bilaga i Vasabladet. Sedan några år talar vi om en tvåspråkig produkt som delas ut via posten. Upplagan är rätt tilltagen. Eller vad sägs om 40.000 ex.Det är exempelvis större än flertalet dagstidningar i det här landet. Tvåspråkigheten är ungefärlig; det finns ingen millimeterkontroll på att det är prick lika mycket på finska som på svenska. Men i det stora hela är det ungefär så. Föreningens medlemmar är till övervägande delen svenskspråkiga. Men då tidningen går ut till alla hem i nejden så innebär det att en majoritet av mottagarna är finskspråkiga. Varpå det mest logiska är tidningen är möjligast tvåspråkig. Endast ordförandens spalt är på bägge språken.

Bilden:
Redaktören häpnar över vad han själv har skrivit. Detta samtidigt som han trotsar naturlagarna genom att fotografera sig själv via spegeln. Men du kan själv också mer än gärna medverka i "VIFK Magazine"

 

Ta kontakt med Karl-David Långbacka

tel: 040-5701666

e-post: klangbac17@gmail.com