Våra värderingar och strategi

”En Gång Kamrat, Alltid Kamrat”

 

Respekt


Respekt mot alla; lagkamrater, motståndare, lagledning
Vi för positiv diskussion och i god anda när vi har olika syn på saker

 

Samhörighet


Vi ska känna samhörighet i laget och föreningen och vi hjälper andra att känna sig samhöriga

 

Gemenskap/Kamratskap


Alla ska kunna få vara med och bidra med egen insats, särskilt alla frivilliga ska känna en gemenskap. Vi ”drar åt samma” och alla är viktiga oavsett insatsen

 

Ärlighet


Gentemot medlemmar, samarbetspartners. Ärliga och öppna i kommunikationen

 

 

Läs mera VIFK STRATEGI