13.11.2017

Höstmöte

VIFK medlemmar


Föreningens höstmöte hålls onsdagen 29.11.17 kl 19 i föreningens kansli, Elisa Stadion, Strandvägen 6. Alla betalande medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt under mötet. Du har väl betalt medlemsavgiften för 2017?
Alla medlemmar önskas välkomna!


VIFK styrelse